Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

 ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γνώρισα τον λογοτέχνη/που ήταν ερασιτέχνης φωτογράφος/πρώτη φορά σε κάποιο σπίτι./Ιδιόρρυθμος, και μου είπε κοφτά:/" Έλα στο στούντιό μου,/θέλω να φωτογραφίσω το στήθος σου γυμνό"./Σε αντίθεση, μετά από χρόνια/ ένας επαγγελματίας φωτογράφος/ γεμάτος λαγγεμένη αβρότητα μου είπε: "Μέσα από το πρόσωπό σου/θέλω να φωτογραφίσω την ψυχή σου".
RE: PHOTOGRAPH
I first met the wrirer/who was an amateur photographer/at somebody' house./A peculiar chap, he told me off-hand:/"Come to my studio, I want to photograph/your breasts naked"./On the contrary, years after/a professional photographer with amorous /courtesy said to me:"Through your face/I want to photograph your soul".
( "VOLUPTUOUS CONSIGNMENT "publ. Entefktirion )Δεν υπάρχουν σχόλια: