Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΙΣ

Διάπυρη η έλξη,/μέχρι θανάτου λαβώθηκα./Η ομορφιά σου με κυκλώνει,/ένθεη γίνομαι./Στα ίχνη της έλξης κυκλοφορώ και διαμένω./Οι αναζωπυρώσεις της ανεξέλεγκτες,/ δεν έχουν τέλος./ Είσαι το θαύμα/ακλόνητο, αναλλοίωτο.
("Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ" Εκδ. Εντευκτηρίου)
Fervid attraction/I was wounded to death./ Your beauty encircles me,/I become God-inspired./On the traces of attraction/I circulate and live. /It' s resurgences are uncontrolled/there' s no end to them./You are the unshakeable, unchangeable wonder.
 ( "THE WORLD OPENLY" publ. Endefktirion)

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019

ΥΨΙΣΤΗ ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ

Φορούσα το λευκό μπουρνούζι/και μ' έκλεισες στην αγκαλιά σου/-το σώμα μου ακόμα υγρό από το λούσιμο./Το απαλό, ευωδιαστό ύφασμα από το μπουρνούζι,/καθώς με έσφιγγες/και το αισθανόμουν στο δέρμα μου,/ έμοιαζε να ενσωματώνεται, να συμμετέχει,/να εμβαπτίζεται στην ύψιστη τρυφερότητα της αγκαλιάς  μας.


("Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ" εκδ. ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ)


As I was wearing my white bathrobe/and you took me into your arms/- my body was still wet after the bath./The soft, sweet-smelling bathrobe material/ as you clasped me/and I felt on my skin,/seemed to be embodied, to participate,/ to be immersed in the sypreme tenderness of our embrace.

(" THE WORLD OPENLY" publ. Entefktirion)
translation by Giannis Goumas

Παρασκευή 3 Μαΐου 2019

Η ΕΙΚΟΝΑ

Μίζερη παρέα, μίζερες κουβέντες/αναγκαστικά κάπνιζα κι έπινα/για να περάσει η ώρα./Όταν φύγαμε, στο σπίτι,/χύμηξα επάνω σου/κι όπως κυλιόμασταν,/χήμηξα στον ίδιο μου τον φόβο/αν τύχει και δεν έφτανα στην ηδονή.
( "Το γυμνό ζευγάρι" εκδ. Διαγωνίου)

Mizerable company, mizerable conversations/I chain-smoked and drank/to pass the time./When we left, at the house/I sprang on top of you/and as we tumbled/I srtang against my fear/that I might not come up to pleausure.
( trranslated by R. Scorza)Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

ΛΑΓΝΟ ΜΑΓΕΜΑ

Πόσο καλά ξέρω κάθε σπιθαμή/από το στενό δρομάκι που οδηγούσε στην πόρτα σου./Εκεί πολλή ώρα στεκόμουν ανυπόμονα/και σε περίμενα./Στο στενό δρομάκι σου άρχιζαν τα προεόρτια/για το λάγνο μάγεμα που μου ετοίμαζες,/ την ιδανική αποπλάνηση,/ την παράδοσή μου σε σένα.
LUSIOUS MAGIC
How well do I know every inch/of the back street that led to your door./There I' d stand impatient for long,/waiting for you./In your back street was the prelude/to the luscious magic you were preparing for me,/ the ideal seduction,/my surrender to you.

( "THE WOLD OPENLY" publ. Entefktirio)