Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ


Μίζερη παρέα, μίζερες κουβέντες/αναγκαστικά κάπνιζα κι έπινα/ για να περάσει η ώρα./Όταν φύγαμε, στο σπίτι/χύμηξα επάνω σου,/ κι όπως στον έρωτα κυλιόμασταν/ χύμηξα στον ίδιο μου τον φόβο/αν τύχει και δεν έφτανα στην ηδονή.
AFTER THE TAVERN
Mizerable company,mizerable conversations/I chain-smoked and drank/to pass the time./When we left, at the house/I sprang on top of you/and as we tumbled in our love-making/I sprang against my fear/that I might not come up to pleasure.

( "THE NAKED COUPLE" publ. Diagonios)