Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012

ΤΟ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΟ

Αραιά τη συναντούσε,
συνήθως όταν ταξίδευε στην πόλη της.

Δεν τη φίλησε, ούτε τη χάιδεψε,
με τραχύτητα της έκανε έρωτα
σίγουρος για τον εαυτό του.
Όταν σηκώθηκε για να ντυθεί
της έφερε στο κρεβάτι χαρτομάντιλο,
χωρίς να το ζητήσει η ίδια,
για να σκουπίσει τον ιδρώτα της.
Ήταν η μόνη κίνηση αβρότητας εκ μέρους του.

Ως εραστή δεν τον απέρριπτε τελείως,
αν κι από διαίσθηση γινόταν επιφυλακτική,
αμφέβαλλε αν θα συνέχιζαν.

"Ηδονή και εξουσία"