Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

Βιαστικό και σύντομο το φιλί/που μου έδωσες στο στόμα./όμως φιλί δυνατό και βαθύ./Τα χείλη και η γλώσσα σου μέσα στο στόμα μου/με εκπόρθησαν, με αποδεκάτισαν να σε επιθυμώ./Δυνατό, τέλειο φιλί,/κάθε μέτρο σύγκρισης ξεπέρασε./Μεσολάβησε καιρός και χάθηκες/κάποιες προφάσεις χρησιμοποίησες για να δικαιολογηθείς./Απότομα έγινες παρελθόν.

Quick and short the kiss/you gave me on the mouth./But a kiss strong and profound./Your lips and tongue in my mouth/took me by storm, they enervated me to lust for you./A strong, perfect kiss/without parallel./After a while you disappeared,/making excuses for your absence./Abruptly you became a thing of the past.
( SOMETHING REMAINS "The field of desire" publ. Metaixmio)