Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022

 ΤΟ ΔΑΣΟΣ
Στα ερωτικά σου καλέσματα αντιστεκόμουν./Ήμασταν συνομήλικοι, γύρω στα δεκαοκτώ./ Ένα βράδυ ήρθες και με πήρες από το φροντιστήριο./Νίκησε ο πόθος./Χωθήκαμε στο δάσος της Νέας Ελβετίας./Ανήκες στην κατηγορία των ωραίων και των σκληρών./Σε λίγο μου συμπεριφερόσουν/ σαν να ήμουν αντικείμενο./Ντράπηκα για τον εαυτό μου./Όταν τηλεφώνησες για ραντεβού/έτοιμη άρνηση σου έδωσα.
THE FOREST
I d' been resisting your erotic invitations./We were classmates, both atound eighteen./One evening you came and fetched me from the college./Fervent desire prevailed./We hid ourselves in the forest of Nea Elvetia./You belonged to the beautiful and the harsh./Before long you started to treat me/like I was just some plaything./I became ashamed of my self./When you called back for another rendezvou/I had ready
my refusal.


  
( "The tragic and the den o the senses" Alfios editions )