Τρίτη 5 Απριλίου 2022

Ύστερα από καιρό συναντηθήκαμε/κι ήταν σαν να ξεκινούσαμε από την αρχή/.Ατένισα τη μορφή σου/ και δεν πρόλαβα ν' αναχαιτίσω/τον πόθο που φούντωσε/γιατί περίμενε το σώμα σου/τ' αρμονικά δεσίματα και οι γραμμές του/.Γύρεψα το βάρος του/γύρεψα τη λύσσα του.

We met after same time/and it was as if we started from the beginning/. I surveyed your face/and 
I didn' t manage to restain/the desire which bazed/becauce your boby was waiting/ its harmonic junctions and lines/.I sought its weight/ I sought its rage.

( "The laked couple" publ. Diagonios)
Δεν υπάρχουν σχόλια: