Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

 ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γνώρισα τον λογοτέχνη/που ήταν ερασιτέχνης φωτογράφος/πρώτη φορά σε κάποιο σπίτι./Ιδιόρρυθμος, και μου είπε κοφτά:/" Έλα στο στούντιό μου,/θέλω να φωτογραφίσω το στήθος σου γυμνό"./Σε αντίθεση, μετά από χρόνια/ ένας επαγγελματίας φωτογράφος/ γεμάτος λαγγεμένη αβρότητα μου είπε: "Μέσα από το πρόσωπό σου/θέλω να φωτογραφίσω την ψυχή σου".
RE: PHOTOGRAPH
I first met the wrirer/who was an amateur photographer/at somebody' house./A peculiar chap, he told me off-hand:/"Come to my studio, I want to photograph/your breasts naked"./On the contrary, years after/a professional photographer with amorous /courtesy said to me:"Through your face/I want to photograph your soul".
( "VOLUPTUOUS CONSIGNMENT "publ. Entefktirion )Τρίτη 5 Απριλίου 2022

Ύστερα από καιρό συναντηθήκαμε/κι ήταν σαν να ξεκινούσαμε από την αρχή/.Ατένισα τη μορφή σου/ και δεν πρόλαβα ν' αναχαιτίσω/τον πόθο που φούντωσε/γιατί περίμενε το σώμα σου/τ' αρμονικά δεσίματα και οι γραμμές του/.Γύρεψα το βάρος του/γύρεψα τη λύσσα του.

We met after same time/and it was as if we started from the beginning/. I surveyed your face/and 
I didn' t manage to restain/the desire which bazed/becauce your boby was waiting/ its harmonic junctions and lines/.I sought its weight/ I sought its rage.

( "The laked couple" publ. Diagonios)
Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022

 ΤΟ ΔΑΣΟΣ
Στα ερωτικά σου καλέσματα αντιστεκόμουν./Ήμασταν συνομήλικοι, γύρω στα δεκαοκτώ./ Ένα βράδυ ήρθες και με πήρες από το φροντιστήριο./Νίκησε ο πόθος./Χωθήκαμε στο δάσος της Νέας Ελβετίας./Ανήκες στην κατηγορία των ωραίων και των σκληρών./Σε λίγο μου συμπεριφερόσουν/ σαν να ήμουν αντικείμενο./Ντράπηκα για τον εαυτό μου./Όταν τηλεφώνησες για ραντεβού/έτοιμη άρνηση σου έδωσα.
THE FOREST
I d' been resisting your erotic invitations./We were classmates, both atound eighteen./One evening you came and fetched me from the college./Fervent desire prevailed./We hid ourselves in the forest of Nea Elvetia./You belonged to the beautiful and the harsh./Before long you started to treat me/like I was just some plaything./I became ashamed of my self./When you called back for another rendezvou/I had ready
my refusal.


  
( "The tragic and the den o the senses" Alfios editions )