Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

MY BILINGUAL SILLECTON OF POEMS

 My bilingual book "Tragedy and the den of the senses"


 in Greek/English has recently been publish by ALFEIOS editions, Athens.

Ακόμα σε ποθώ/ κι ένα ξεμυάλισμα με πιάνει./Χαρισματική η προσωπικότητά σου/πέρα από κάθε τι μέτριο και τετριμμένο./Συνδύαζες εξωστρέφεια, δυναμισμό,/ και μια καίρια ευαισθησία./Ένα ξεμυάλισμα με πιάνει./Το παρελθόν δεν εξαλείφεται/ούτε χειραγωγείται.
I still desire you/and infatuation seizes me./Beyond anything trivial or measured,/you yourself, intense, charismatic./You combine openness, dynamism,/and vital sensitivity./Infatuation seizes me./The past in never erased,/never manipulated.
 ( NEVER ERASED)