Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

ΛΑΓΝΟ ΜΑΓΕΜΑ

Πόσο καλά ξέρω κάθε σπιθαμή/από το στενό δρομάκι που οδηγούσε στην πόρτα σου./Εκεί πολλή ώρα στεκόμουν ανυπόμονα/και σε περίμενα./Στο στενό δρομάκι σου άρχιζαν τα προεόρτια/για το λάγνο μάγεμα που μου ετοίμαζες,/ την ιδανική αποπλάνηση,/ την παράδοσή μου σε σένα.
LUSIOUS MAGIC
How well do I know every inch/of the back street that led to your door./There I' d stand impatient for long,/waiting for you./In your back street was the prelude/to the luscious magic you were preparing for me,/ the ideal seduction,/my surrender to you.

( "THE WOLD OPENLY" publ. Entefktirio)

Δεν υπάρχουν σχόλια: