Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

 Η πιο φιλήδονη κίνηση στην ομιλία σου/είναι όταν φέρνεις τη γλώσσα/ανάμεσα στα χείλη/για να εκφράσεις/απόρριψη ή θαυμασμό./Κάποτε θα ήθελα να αποσπάσω/την πιο φιλήδονη κίνηση/του σώματός σου στην επαφή.

The lustiest move when you speak/is the way you put your tongue/between your teeth/to express rejection or wonder./Just once I would like to jerk/the most lusty move/off your body in making love.
( THE LAKED COUPLE publ. Diagonios)


Δεν υπάρχουν σχόλια: