Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

ΦΟΡΕΑΣ

Από αρρώστια έπεσα στο κρεβάτι με πυρετό.
Προς το απόγευμα, όταν μπήκες στο δωμάτιο,
κατάφορτος ήσουν,
φορέας ήσουν εκείνου του άλλου, αθεράπευτου,
ευδαιμονικού πυρετού.
Έφερνες τον πυρετό της αμοιβαίας έλξης.
Βακχεία απαρασάλευτη ανάμεσά μας.

( Δημοσιευμένο στην "Ποιητική" τευχ. Δωδέκατο, Χειμώνας 2013)

Δεν υπάρχουν σχόλια: